business-meeting-final

BEACON
usluge

Beacon j.d.o.o., sa iskustvom definiranja, planiranja i vođenja projekata, vođenja implementacije Smart Solutions na terenu te pružanja podrške klijentima u komunalnim poduzećima (vodovodi, plinare), projektima implementacije sustava upravljanja potrošnje energije i podizanja razine energetske efikasnosti (Energy Management and Energy Efficiency Solutions) te projektima sustava automatizacije u objektima, može Vam ponuditi konzultantske usluge davanja neovisnog stručnog mišljenja vezano za Smart Solutions te vođenja projekata od faze evaluacije tehničkih rješenja, pomoći pri sastavljanju projektne/tenderske dokumentacije, praćenja provedbe implementacije rješenja sve do završne faze, odnosno, primopredaje sustava korisniku.

Što Vam
možemo
ponuditi

Technical solutions evaluation

Evaluacija tehničkih rješenja

Koje je optimalno hardversko rješenje koje će zadovoljiti potrebe našeg poslovanja? Koji komunikacijski protokol odabrati kada ih ima toliko mnogo, a svi se čine istima? Trebamo li pohranjivati podatke na lokalnom serverskom sustavu ili na Cloud IT infrastrukturi? Hoćemo li biti u skladu sa GDPR direktivom ako implementiramo Smart Solutions tehničko rješenje?

Definiranje jasnog pristupa i strategije sa temeljitim planiranjem te vodeći računa o mogućnostima i tehničkim ograničenjima ključni su preduvjeti odabira optimalnog tehničkog rješenja. BEACON Vam može pružiti uslugu stručnog savjetovanja prilikom evaluacije tehničkog rješenja te donošenja važne odluke o odabiru istog.

Project/tender documentation

Izrada tenderske dokumentacije

Jesu li nužni elementi funkcionalnosti sustava jasno i jednoznačno definirani u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije? Je li procijenjena vrijednost nabave sukladna tržišnoj vrijednosti Smart Solutions rješenja? Kako definirati ispitne procedure ponuđenih rješenja u fazi evaluacije zaprimljenih ponuda? Postoje li neki prikriveni dodatni troškovi, a koji nisu vidljivi u zaprimljenim ponudama ponuđača?

BEACON Vam može pružiti tehničku podršku u izradi tenderske dokumentacije sa ciljem da tehničko rješenje bude otvoreno za nadogradnje sustava u budućnosti, a istovremeno vodeći računa o definiranju optimalnog rješenja za Vaše ulaganje.

Project/tender execution

Provedba projekata
i ugovora

Je li implementirano rješenje u skladu za zahtjevima tehničkog dijela tenderske specifikacije? Provodi li se izvršenje ugovorne obveze prema jasno definiranom planu? Jesu li razlozi nastale problematike ili kašnjenja u provedbi ugovorne obveze bazirani na stvarim implementacijskim problemima?

Faza provedbe projekta i ugovora je kritična faza cjelokupnog procesa implementacije rješenja te je puna izazova i teških odluka. Sa ciljem zaštite Vašeg ulaganja, a temeljem višegodišnjeg stečenog iskustva rada na provedbama projekata i ugovornih obveza, BEACON Vam može pomoći smanjiti dodatne operativne troškove te usmjeriti na efikasnije korištenje ljudskih resursa.

Operations management

Operacijski
menadžment

Na koji način implementirano rješenje možemo iskoristiti za stvaranje nove dodane vrijednosti? Na koji način optimizirati poslovne procese da bi se podigla razina efikasnosti poslovanja tvrtke u cjelini, a istovremeno vodeći računa o zadovoljstvu zaposlenika u prihvaćanju novih metoda rada?

Sadašnjost i budućnost održivog razvoja poslovanja tvrtke, sa izuzetkom tržišnih aktivnosti i rezultata, krije se u uvođenju, integraciji i optimizaciji novih poslovih procesa. BEACON Vam može pomoći u svim fazima integracije novih poslovnih procesa koristeći benefite implementiranog Smart Solutions rješenja sa ciljem ostvarivanja efikasnosti i slijedivosti poslovnih procesa.