Smart Solutions uvod

Smart Solutions predstavljaju veliki broj naprednih rješenja i usluga baziranih na najmodernijim tehnologijama, a koja pokrivaju široki spektar poslovnih i privatnih aktivnosti. Zbog rastućeg trenda urbanizacije na lokalnoj i globalnoj razini, kontinuiranog rasta potrošnje ograničenih resursa, primjena Smart Solutions rješenja omogućuje rješavanje strateških izazova sa fokusom ostvarenja najviše razine efikasnosti poslovnih procesa i porasta prihoda te istovremeno smanjenja potrošnje resursa i operativnih troškova.
Uz kontinuirani razvoj i rastuća tržišta informacijskih i komunikacijskih tehnologija te implementacijom upravljačkih i nadzornih sustava u sklopu poslovnih procesa, Smart Solutions su polazna točka za ostvarenje ciljeva efikasnijeg i održivog poslovnog okruženja koje je preduvjet za stvaranje novih poslovnih prilika sa ciljem kontinuiranog rasta i razvoja poslovanja.

Smart Solutionsi i Smart City/IoT sustavi

Konstantne promjene i inovacije u područjima informacijskih i komunikacijskih tehnologija pružaju široki spektar mogućnosti daljinskog nadzora te upravljanja uređaja i sustava u realnom vremenu. Dok je Smart City koncept baziran na implementacijama pametnih tehnologija u područjima industrije, usluga, menadžmenta i kvalitete življenja društvene zajednice, Internet of Things uključuje instalaciju senzorske opreme te povezivanje iste na mrežu koristeći se specijalnim protokolima za komunikaciju i razmjenu podataka sa ciljem praćenja i kontrole sustava.
Smart Solutions predstavljaju ključnu poveznicu između svih benefita implementacije Smart City sustava i komunikacije te razmjene podataka Internet of Things sustava. Implementacijom Smart Solutions rješenja postiže se upravljivost i povezanost sustava u jednu zaokruženu cjelinu koja kao rezultat čine taj sustav inteligentnim te dugoročno financijski isplativim.

Smart Solutions potencijali

Tijekom posljednjih deset godina, mnoga državna tijela te tijela jedinica lokalne uprave i samouprave diljem svijeta, komunalna poduzeća, građevinske te proizvodne tvrtke prepoznale su potencijale i važnost implementacije Smart Solutions rješenja kao sastavnog dijela Smart City i Internet of Things sustava.
Ulaganja u Smart Solutions rješenja u raznim segmentima poslovanja i industrije na globalnoj razini procjenju se na više desetaka milijardi dolara. Postizanje više razine operativne efikasnosti i smanjenje troškova poslovanja, unaprijeđenje procesa upravljanja sustava unutar gradova i regija te racionalizacija korištenja prirodnih resursa kao preduvjet održivog razvoja samo su neka od područja trenutnih ulaganja sa tendencijom dugoročnog rasta istih.
Sukladno procjenama više agencija za istraživanje tržišta da će do 2020. godine broj uređaja povezanih na mrežnu infrastrukturu premašiti omjer 4:1 u odnosu na globalnu populaciju, definirati će se nova dinamika te pojaviti novi izazovi za društvo u cjelini, ali, isto tako, nove prilike i potencijali za rješavanje izazova i nastale problematike. Implementacija Smart Solutions rješenja u Smart City i Internet of Things tržinom segmentu jedna je od polaznih točaka na tom dugom i iterativnom putu.